Wprowadzanie nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania - CAD do dydaktyki jest niewątpliwie przedsięwzięciem trudnym. Wiąże się z dużymi nakładami finansowymi zarówno na środki techniczne jak i na szkolenie kadry. Jednakże przygotowanie młodych ludzi do pełnienia aktywnych ról społecznych nie może obejść się bez poznania zagadnień związanych ze wspomnianymi technologiami.

W naszej firmie jest możliwość odbycia praktyki zawodowej dla studentów wydziałów mechanicznych. Najczęściej są to osoby z Politechniki Warszawskiej.

Głównie realizujemy rzeczywiste projekty dla przemysłu samochodowego.

Każdego dnia realizujemy nowe zadania oraz rozwiązujemy problemy techniczne, dzięki czemu nasza praca jest ciekawa.